Akrep Burcu Kadınının Özellikleri

Akrep Burcunun Uyumu

kadin24 Ekim ile 22 Kasım tarihleri arasında doğan kadınlar, Akrep kadınıdır. Su elementinden olan Akrep burcunun yönetici gezegenleri ise Mars ve Plüton’dur. Hem kadın hem akrep olan bir insan çok iyi bir dosttur. Bütün sırlarınızı paylaşabileceğiniz, kötü günlerinizde de sizin yanınızda olabilecek, sırlarınızı saklayabilecek çok iyi bir arkadaştır. En kötü gününüzde dahi sizin için büyük fedakarlıklar yapabilir. Ancak size olan sevgisine sonuna kadar inandığınız o insan, kendisine karşı bir hata yaptığınız takdirde 180 derece dönecektir. O can dostum dediğiniz insan can düşmanınız haline gelecektir. Elbette ki; kamil insan kendisini seven bir kişiye karşı bilerek hata yapmaz, kasıtlı olarak onun kalbini kırmaz. Hata yaparsa bile bilmeden yapmıştır. Ancak Akrep burcu kadını bu noktada çok da tahammül göstermez. Karşısındaki kişi istemeden de hata yapsa Akrep burcu kadını ona karşı cephe alır, kin güder. Hatta intikamcı yanı ortaya çıkar ve kendisine yapılan şeyin karşılığını almak ister. Karşısındaki kişinin canını yakmak ister. Bu konuda da sabırlı davranır. O zamana kadar bekler, içindeki kızgınlığı saklı tutar. Bu kendisine zarar verecek dahi olsa intikam almaktan vazgeçmez.

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Akrep burcu kadını sevdiği insanlara karşı oldukça hoşgörülü, vefakar, sadık ve fedakardır. Ancak muhatap olduğu kişi de onun bu iyi özelliklerine karşılık vermelidir. İstemeden dahi olsa Akrep burcu kadınının kalbini kırarsanız, onu incitirseniz o melek gibi kadın adeta bir düşmana dönüşecektir ve intikam almadan içi rahatlamayacaktır. Bundan dolayı Akrep kadınına karşı son derece sağduyulu yaklaşmak gerekir.

Su burçlarından biri olan Akrep burcunun duygusal emniyet ihtiyacı üst seviyededir. Çok dayanıklı, istekleri konusunda ısrarcı ve baskın bir karakter yapısına sahiptir. Akrep burcu kadınının yönetici planeti klasik astrolojide Mars, modern astrolojide ise Plüton’dur. Plüton, Yunan mitolojisinde yer altı tanrısı olarak kabul edilen Hades ile eşleştirilir. Plüton derinliğe, detaylara, içine işlemeye, entegrasyona ve dönüşüme eğilimlidir. Bu özellikler Akrep burcu kadınının karakterine de nüfuz etmiştir. Onun için özellikle aşk hayatında duygusal derinliğin büyük bir önemi vardır. Bunun yanında akrep kadını, özellikle kriz zamanlarını fırsata çeviren bir yapıya sahiptir. Akrep kadını, olumsuz durumlar karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini iyi bilir.

Akrep burcu kadını karşılaştığı olumsuzluklar karşısında oldukça dayanıklıdır. Sır tutabilen, ketum ve içe dönük bir yapıya sahip olduğu için gereksiz yere ah vah etmeyen, güvenilir bir yapıdadır. Bunun yanında prensiplerine bağlıdır. Doğru bildiği düşüncelerinden kolay kolay vazgeçmez. O yüzden değer ve düşüncelerine de sıkı sıkıya bağlıdır. Düşünce ve eğilimlerine duyduğu sadakati ikili ilişkilerinde de görmemiz mümkündür. Akrep burcu kadını, birlikte olduğu erkeğe karşı sadıktır. Hatta onun için ilişkinin olmazsa olmaz unsuru sadakattir. Dayanıklı ve güçlü bir yapıya sahip olan Akrep kadını duygu, düşünce ve değerlerine sahip çıkan sadık bir yapıya sahiptir.

Akrep kadınının olumsuz özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz; üst seviyede kıskaçlık, kindarlık ve intikam duygusu. Yalnız bu özellikleri durduk yere oluşmaz. Örneğin; sadakat ile bağlandığı sevgilisinin ihanetine uğrarsa bu özellikleri baş gösterebilir. Çünkü o sevdiğine sadıktır, güven verir, uyumlu olmak ister. Karşısındakinden de aynı hassasiyeti göstermesini bekler. Akrep burcu kadını, kararlıdır. Güçlü bir yapıya sahip olduğunun farkında olduğu için amaçları doğrultusunda tüm engelleri aşabileceğine inanır. Bu yönde de azimle mücadele eder, çabuk yılmaz, inatçıdır. O kadar kararlıdır ki; amaçlarına ulaşmak için insanları da kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki; Akrep burcu kadını derin duygusal eğilimlere sahip, tutkulu, dayanıklı, güçlü, kararlı, inatçı, amaçları doğrultusunda her şeyi mübah gören ve birlikte olduğu kişiye karşı üst seviyede sadakat besleyen bir yapıya sahiptir.